HTCOM.sk - Nakupovanie v pohodlí domova

Telefonické, SMS objednávky
045/225 0045
0949 168 124

Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?

Úvod Obchodné informácieObchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

 

Všeobecné obchodné podmienky portálu HTCOM.sk

 

Prevádzkovateľ portálu:

 

HTCOM s.r.o.

Kriváň 23, 962 04 Kriváň

IČO: 46695559

DIČ: 2023524371

 

 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 22339/S

 

 

 

 

VYOBRAZENIA A TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTOV SÚ LEN ORIENTAČNÉ. PREDAJCA SI VYHRADZUJE PRÁVO ZMENY TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE ALEBO VYOBRAZENIA V PRIEBEHU ŽIVOTNOSTI PRODUKTU BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA. POČTY KUSOV, ALE AJ DÁTUMY DODANIA TOVAROV SA MÔŽU BEHOM DŇA ZMENIŤ. PREDAJCA SI VYHRADZUJE PRÁVO ZMENY POČTU KUSOV A DÁTUMOV DODANIA TOVARU.

 

Objednávka, ktorá bude obsahovať tovar, ktorý nie je skladom a bude zistený iný dátum dodania ako je práve zobrazený v detaile produktu na stránke www.htcom.sk, pri takejto objednávke bude zákazník na to upozornený. Objednávku môže zákazník stornovať do 24 hodín od oznámenia nového predpokladaného dátumu, ak tento nový dátum dodania zákazníkovi nevyhovuje.

 

 

Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

 

 

 

 

Tovar je možné vyberať prehliadaním katalógu na našich webových stránkach www.htcom.sk alebo s pomocou operátora na telefónnych číslach 045/225 00 45 a 0949 168 124 (po-pia: 09:00–16:00 hod.)

 


 

Pri objednávaní cez internet uveďte prosím nasledujúce údaje:

 

- ak nakupujete ako súkromná osoba - nepodnikateľ, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte Vaše telefónne číslo a e-mail.

 

- ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež názov podnikateľa, IČ, DIČ, prípadne IČ DPH, ak ste platcom DPH  a miesto podnikania.

 

Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná  a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a dodanie tovaru s Vami dohodneme e-mailom. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

 

Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní, o presnom dni expedície a doručení tovaru Vás budeme informovať e-mailom alebo SMS.

 

V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva objednávateľ (ďalej len „Kupujúci“) predajcovi (ďalej len „Predávajúci“) právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

 

Pri preberaní tovaru obdržíte doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe.

 

 

Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny dostane Kupujúci e-mailom najneskôr do 5 kalendárnych dní (zvyčajne skôr) od doručenia tovaru, prípadne mu bude na jeho požiadanie bezplatne zaslaný poštou taktiež do 5 kalendárnych dní po doručení tovaru na fakturačnú adresu.

 

 

Cena a dostupnosť je vždy potvrdená v potvrdení o prijatí objednávky odoslanej na Váš e-mail, prípadne aj SMS správou odoslanou na Vaše telefónne číslo.

 

 

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru podľa platného cenníka Predávajúceho vrátane nákladov na doručenie tovaru bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho alebo dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej kuriérske služby, resp. poštové služby. Ceny uvedené v internetovom obchode platia len pre objednávky uskutočnené prostredníctvom internetu. Predávajúci si vyhradzuje právo na primeranú zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. V prípade zmeny kúpnej ceny (zvýšenia kúpnej ceny), je Predávajúci povinný Kupujúceho bez meškania upozorniť na túto zmenu a oznámiť Kupujúcemu novú kúpnu cenu. Kupujúci je oprávnený po oznámení novej ceny od zmluvy odstúpiť. Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je výslovne uvedené inak.

 

 

Výrobcovia elektrozariadení sú zodpovední za svoje výrobky počas celého životného cyklu výrobku od jeho vývoja cez výrobu, použitie u spotrebiteľa až po vyradenie spotrebiča na konci jeho životnosti. Výrobcovia sú povinní uplatňovať enviromentálne zásady a prispievať tak k zlepšeniu kvality životného prostredia. Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu ENVIDOM prevzalo na seba túto zodpovednosť a zabezpečuje plnenie určených zákonných požiadaviek. Z tohto dôvodu sa k cene jednotlivých zariadení pripočítava tzv. recyklačný poplatok, ktorý je už zahrnutý v aktuálnej cene príslušného výrobku.

 

Povinnosť spätného odberu spotrebiča nesie jeho dovozca do SR. Spotrebiče je po opotrebení možné bezplatne odovzdať na tzv. zbernom dvore, ktorých zoznam vedie obecný úrad v mieste Vášho bydliska.

 

Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom, viď nižšie.

 

 

Kupujúci ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Ak sa takto rozhodnete, kontaktujte Predávajúceho a zašlite mu písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe späť na našu adresu. Pri vrátení zasielajte prosím tovar nepoškodený vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť Kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak.

 

 

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy Kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar Kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil Kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby svojím podpisom, nebudú Predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude Kupujúcemu poskytnuté.

 

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky do 24 hodín od vytvorenia objednávky. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 15 dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak.

 

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, a ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho,aby ich spracovával vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou (e-mail, listová zásielka...).

Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný Kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

 

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napr. odoslaním emailu uvedeného v kontaktoch), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu je nižšia 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy, ktorá je dostupná online na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

 

Kupujúci po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách Predávajúceho. Kupujúci môže zasielanie kedykoľvek odvolať.

 

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.htcom.sk

 

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom 29.1.2016. Rušia platnosť a plne nahradzujú predchádzajúce Všeobecné obchodné podmienky.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Zmeny Všeobecných obchodných podmienok vyhradené.

Novinky
1
Copyright © 2011 - 2018 HTCOM.sk
Tvorba e-shopov - All4Shop.sk Tvorba e-shopov