HTCOM.sk - Nakupovanie v pohodlí domova

Telefonické, SMS objednávky
045/225 0045
0949 168 124

Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?

ÚvodObchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky portálu HTCOM.sk

 

Prevádzkovateľ portálu:

 

HTCOM s.r.o.

Kriváň 23, 962 04 Kriváň

IČO: 46695559

DIČ: 2023524371

 

 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 22339/S

 

 

 

 

VYOBRAZENIA A TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTOV SÚ LEN ORIENTAČNÉ. PREDAJCA SI VYHRADZUJE PRÁVO ZMENY TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE ALEBO VYOBRAZENIA V PRIEBEHU ŽIVOTNOSTI PRODUKTU BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA. POČTY KUSOV, ALE AJ DÁTUMY DODANIA TOVAROV SA MÔŽU BEHOM DŇA ZMENIŤ. PREDAJCA SI VYHRADZUJE PRÁVO ZMENY POČTU KUSOV A DÁTUMOV DODANIA TOVARU.

 

Objednávka, ktorá bude obsahovať tovar, ktorý nie je skladom a bude zistený iný dátum dodania ako je práve zobrazený v detaile produktu na stránke www.htcom.sk, pri takejto objednávke bude zákazník na to upozornený. Objednávku môže zákazník stornovať do 24 hodín od oznámenia nového predpokladaného dátumu, ak tento nový dátum dodania zákazníkovi nevyhovuje.

 

 

Kúpne ceny tovarov a ceny všetkých poplatkov v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

 

 

 

 

Tovar je možné vyberať prehliadaním katalógu na našich webových stránkach www.htcom.sk alebo s pomocou operátora na telefónnych číslach 045/225 00 45 a 0949 168 124 (po-pia: 09:00–16:00 hod.)

 


 

Pri objednávaní cez internet uveďte prosím nasledujúce údaje:

 

- ak nakupujete ako súkromná osoba - nepodnikateľ, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte Vaše telefónne číslo a e-mail.

 

- ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež názov podnikateľa, IČ, DIČ, prípadne IČ DPH, ak ste platcom DPH  a miesto podnikania.

 

Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná  a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a dodanie tovaru s Vami dohodneme e-mailom. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

 

Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní, o presnom dni expedície a doručení tovaru Vás budeme informovať e-mailom alebo SMS.

 

V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva objednávateľ (ďalej len „Kupujúci“) predajcovi (ďalej len „Predávajúci“) právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

 

Pri preberaní tovaru obdržíte doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe.

 

 

Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny dostane Kupujúci e-mailom najneskôr do 5 kalendárnych dní (zvyčajne skôr) od doručenia tovaru, prípadne mu bude na jeho požiadanie bezplatne zaslaný poštou taktiež do 5 kalendárnych dní po doručení tovaru na fakturačnú adresu.

 

 

Cena a dostupnosť je vždy potvrdená v potvrdení o prijatí objednávky odoslanej na Váš e-mail, prípadne aj SMS správou odoslanou na Vaše telefónne číslo.

 

 

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru podľa platného cenníka Predávajúceho vrátane nákladov na doručenie tovaru bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho alebo dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej kuriérske služby, resp. poštové služby. Ceny uvedené v internetovom obchode platia len pre objednávky uskutočnené prostredníctvom internetu. Predávajúci si vyhradzuje právo na primeranú zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. V prípade zmeny kúpnej ceny (zvýšenia kúpnej ceny), je Predávajúci povinný Kupujúceho bez meškania upozorniť na túto zmenu a oznámiť Kupujúcemu novú kúpnu cenu. Kupujúci je oprávnený po oznámení novej ceny od zmluvy odstúpiť. Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je výslovne uvedené inak.

 

 

Výrobcovia elektrozariadení sú zodpovední za svoje výrobky počas celého životného cyklu výrobku od jeho vývoja cez výrobu, použitie u spotrebiteľa až po vyradenie spotrebiča na konci jeho životnosti. Výrobcovia sú povinní uplatňovať enviromentálne zásady a prispievať tak k zlepšeniu kvality životného prostredia. Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu ENVIDOM prevzalo na seba túto zodpovednosť a zabezpečuje plnenie určených zákonných požiadaviek. Z tohto dôvodu sa k cene jednotlivých zariadení pripočítava tzv. recyklačný poplatok, ktorý je už zahrnutý v aktuálnej cene príslušného výrobku.

 

Povinnosť spätného odberu spotrebiča nesie jeho dovozca do SR. Spotrebiče je po opotrebení možné bezplatne odovzdať na tzv. zbernom dvore, ktorých zoznam vedie obecný úrad v mieste Vášho bydliska.

 

Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom, viď nižšie.

 

 

Kupujúci ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Ak sa takto rozhodnete, kontaktujte Predávajúceho a zašlite mu písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe späť na našu adresu. Pri vrátení zasielajte prosím tovar nepoškodený vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť Kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak.

 

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napr. odoslaním emailu uvedeného v kontaktoch), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu je nižšia 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

 

 

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy Kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar Kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil Kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby svojím podpisom, nebudú Predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude Kupujúcemu poskytnuté.

 

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky do 24 hodín od vytvorenia objednávky. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 15 dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak.

 

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, a ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho,aby ich spracovával vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou (e-mail, listová zásielka...).

Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný Kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

 

Kupujúci po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách Predávajúceho. Kupujúci môže zasielanie kedykoľvek odvolať.

 

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.htcom.sk

 

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom 29.1.2016. Rušia platnosť a plne nahradzujú predchádzajúce Všeobecné obchodné podmienky.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Zmeny Všeobecných obchodných podmienok vyhradené.

 

 

 

 

 

Reklamačný poriadok

 

 

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov


Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho z odpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).

„Predávajúci“ je podnikateľský subjekt HTCOM s.r.o. so sídlom Kriváň 23, 962 04 Kriváň, IČO: 46 695 559, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 22339/S

„Kupujúci“ je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru.

 

2. Záručné podmienky


Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.

V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu.

Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

 

 

 

UPOZORNENIE:


Tovar doručený na reklamáciu obsahujúci prístupové heslá do systému môže byť vrátený bez opravy nakoľko nie je možná reinštalácia systému zariadenia a odstránenie systémovej poruchy. Kupujúci je povinný dané heslá uviesť pri podaní reklamácie alebo ich odstrániť pred doručením na reklamáciu. Pokiaľ bude zistené blokovanie prístupu po prevzatí reklamácie Predávajúcim, alebo servisným strediskom, bude ako začiatok reklamačného konania braný dátum od dodania prístupových kódov Kupujúcim.

Pokiaľ prevzaté zariadenie odovzdal Kupujúci bez pôvodného obalu alebo náhradného balenia, Predávajúci nepreberá zodpovednosť za prípadne poškodenie zariadenia počas prepravy do servisného strediska.

Pokiaľ sa v servisnom stredisku prejaví mechanické poškodenie alebo iné poškodenie, na ktoré sa nevzťahuje záruka, servisné stredisko resp. Predávajúci si môže nárokovať od Kupujúceho úhradu za diagnostiku a/alebo prepravu zariadenia z/do servisného strediska, prípadne iné náhrady spojené s reklamáciou.

V prípade že servisné stredisko v zariadení zmení software alebo firmware, Predávajúci nezodpovedá za zmenu ovládania zariadenia, za stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú stratou dát, ktoré boli uložené v zariadení.

Poprosíme zálohujte si dáta zo zariadení s internou pamäťou (mp3, HDD, atď...)

 

 

3. Vybavenie reklamácie

 

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledovný postup:

 

a.) Pošlite e-mail na reklamovanie (zavináč)htcom.sk (alebo list poštou na našu adresu) viď http://www.htcom.sk/kontakty, kde uvediete hlavne typ výrobku, jeho výrobné číslo, číslo faktúry alebo objednávky a popis závady.

 

b.) Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe (adresa autorizovaného servisného strediska, ktoré je najbližšie Vášmu bydlisku alebo iný postup doporučený naším predajcom).

 

V prípade že Vám do 24 hodín nebudú zaslané žiadne informácie, prosím kontaktujte nás telefonicky na čísle +421 (0) 45 225 00 45 alebo +421 (0) 949 168 124

 

c.) Postupujte podľa našich pokynov a tovar pošlite na určenú adresu spolu s popisom závady, záručným listom (dodacím listom) a daňovým dokladom o kúpe. Vo vlastnom záujme prosím zasielajte reklamované produkty určené servisu priamo na daný servis.

 

V prípade zaslania do sídla našej firmy dôjde iba k predĺženiu doby vybavenia reklamácie z dôvodu dodatočnej prepravy.

 

 

V prípade, že Kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie poruchy Tovaru opravou a v záručnom liste je pre účely záručných opráv Tovaru určený iný subjekt ako Predávajúci, ktorého miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste.

 

V prípade, že nie je možné uplatniť záručnú opravu u iného subjektu ako u Predávajúceho, zaistí záručnú opravu Predávajúci. Predávajúci v deň prijatia reklamácie vystaví Kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí vady tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie Predávajúci informuje Kupujúceho formou dohodnutou s Kupujúcim.

 

Kupujúci je oprávnený vyžadovať záručnú opravu v autorizovaných servisných strediskách, ktorých zoznam je priložený v dokumentácii k Tovaru, prípadne ich oznámi Predávajúci na požiadanie Kupujúceho.

 

Zoznam autorizovaných servisných stredísk je možné nájsť aj v sekcii O nákupe, časť Servisné strediská.

 

Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého Tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.

 

V prípade, že je reklamovaný tovar na náklady Kupujúceho doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal). Rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

 

Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedná za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu.

 

Servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho telefonicky, e-mailom, SMS, resp. doporučeným listom alebo iným spôsobom dohodnutým s Kupujúcim k prevzatiu opraveného Tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený Kupujúcemu formou doporučenej zásielky alebo kuriérskou službou.

 

Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u Kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených poruchách a forme ich odstránenia. Bez takéhoto protokolu nie je návšteva servisného technika braná do úvahy.

 

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s Tovarom, a to najmä pri:

- porušení ochranných pečatí a nálepiek, ak na výrobku nejaké sú.

- používanie Tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru.

 

4. Záverečné ustanovenia


V prípade akejkoľvek reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. Predávajúci s prihliadnutím na povahu reklamácie ponúkne Kupujúcemu, aby ho navštívil servisný technik a opravu porúch Tovaru urobil na mieste prípadnej inštalácie, t.j. u Kupujúceho, alebo doporučí Tovar dopraviť do servisného strediska.

 

 Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napr. odoslaním emailu uvedeného v kontaktoch), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu je nižšia 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy, ktorá je dostupná online na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

 

 

 

Kedykoľvek nás kontaktuje, ak si želáte tovar reklamovať.

 

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť od 29.1.2016. Ruší platnosť predchádzajúceho reklamačného poriadku.

 

 

Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

 

 

 

 

Záručné podmienky

 

 Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami pri predaji tovaru na súkromnú potrebu podľa

§ 620 ods.1 Občianskeho zákonníka. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Zo záruky sú vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym napájacím napätím. Záručná doba 12 mesiacov je pre osoby, ktoré zakúpený tovar budú používať na podnikateľské účely, a teda takto vymedzená záručná doba sa neriadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ale § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka a stanovuje ju aj konkrétny dovozca či výrobca! Servisné strediská pre uplatnenie záručných a pozáručných opráv sú uvedené v sekcii O nákupe, časť Servisné strediská Pred uplatnením záručnej, resp. pozáručnej reklamácie nás vopred kontaktujte na e-mailovej adrese reklamovanie (zavináč) htcom.sk, kde s Vami dohodneme ďalší postup.Nároky z vád tovaru:
Podľa § 622 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (spotrebiteľ):

 Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre viacnásobné opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v záručnom liste alebo na inom pre Kupujúceho prístupnom mieste (napr. na internetovej stránke Predávajúceho) uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

 Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej Kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

 

V prípade výmeny tovaru za nový, dostane Kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.

 

Reklamačný formulár
* Meno:
* Priezvisko:
* Ulica:
* Mesto:
* Štát:
* PSČ:
* Tel.číslo:
* E-mail:
* Číslo objednávky
* Názov tovaru:
ostáva znakov
* Popis závady:
ostáva znakov
Prosím prepíšte kód: antiSpam [nový kód]
 Akciové produkty
Novinky
1
Copyright © 2011 - 2018 HTCOM.sk
Tvorba e-shopov - All4Shop.sk Tvorba e-shopov